eTRACE-30CT

Konštantný vykurovací kábel pre odkvapové ríny a zvody.

POUŽITIE
Konštantný vykurovací kábel eTRACE-30CT je ideálne vhodný na vykurovanie odkvapových rín. Vykurovací kábel je poddajný, elastický s pleteným uzemnením a s konštantným výkonom. Vyhotovenie podľa
VDE predpisu s pájkovaným odporovým drôtom. Vloží sa plocho do strešného odkvapu a spoľahlivo zabráni „tvorbe tunelu“ snehu. Aby ste pre vykurovanie strešných odkvapov dosiahli čo najmenšie prevádzkové náklady, je potrebné, aby mal vykurovací kábel optimálny kontakt k strešnému odkvapu. Konštantné vykurovacie káble sa používajú predovšetkým v kovových strešných odkvapoch.

POZOR: Konštantné vykurovacie káble sa nesmú montovať do plastových odkvapov a odtokov

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

> Menovité napätie:
> Špec. výkon:
> Menovitá teplota:
> Min. teplota pokládky:
230 V
30 W/m2
+105 ºC
- 50 ºC
> Max. samostatná dĺžka: 70 m
> Min. polomer ohybu:
> Rozmer:
> Hmotnosť:
> Štruktúra systému:
25 mm
10 x 7 mm
97 g/lfm
So schválením CE

 

VÝHODY VÝROBKU

+ Vysoká elasticita - žiadna vlastná tuhosť
+ Vynikajúci prenos tepla
+ Vysoký stupeň účinnosti
+ Rýchly účinok roztopenia
+ Bez vysokého zapínacieho prúdu
+ Možnosť skrátenia každých 60 cm, aj z výroby na mieru
+ Rýchla a jednoduchá montáž
+ Pripojenie potrebné iba z jednej strany
+ Odolnosť voči UV žiareniu a ozónu
+ Odolnosť voči kyselinám a lúhom