PROTIMRAZOVÁ OCHRANA - PRÍJAZDY, PARKOVISKÁ, SCHODIŠTIA, RAMPY 

Ohrevy voľných plôch od spoločnosti ETHERMA významne prispievajú k bezpečnosti, zvyšujú pohodlie a uchovávajú ulice, príjazdy, výjazdy z garáži, schodiská, pristávacie miesta helikoptér a pod. spoľahlivo a cenovo výhodne bez snehu a ľadu.

Protimrazová ochrana príjazdov a parkovísk výrazne zvyšuje bezpečnosť ich prevádzky.  Tradičný rakúsky výrobca ETHERMA ponúka viacero modelov exteriérových vykurovacích rohoží - použiteľných v závislosti od konkrétnej situácie. 

 

ETHERMA BRS - do betónu, ale aj do piesku pod zámkovú dlažbu

ETHERMA BRS, BRLH - do valcovaného asfaltu

ETHERMA BRLH, GSN - do liateho asfaltu

ETHERMA BRLH-30 - pre voľné položenie (zákruty, kruhové objazdy a pod.)

ETHERMA TS - na schodištia - do betónu

ETHERMA NSP-TS - na schodištia - do tenkej vrstvy- pod dlažbu

ETHERMA NST - chemicky vysokoodolná vykurovacia rohož do exteriéru aj interiéru - do tenkej vrstvy - pod dlažbu