Samoregulačné vykurovacie káble eTRACE-10, -15, -25

Rôznorodo použiteľné, samoregulačné vykurovacie káble eTRACE - 10/-15/-25 sú vhodné pre teploty do 65°C resp. 80°C (podľa vykurovacieho kábla). Oblasťami použitia sú priemysel a domová technika. Použitia
siahajú od ochrany pred mrazom až po zachovanie teploty rúr a nádrží - eTRACE-25 je vhodný aj na vykurovanie strešných odkvapov. Napájacie vodiče sú ošetrené meďou, všetky vykurovacie káble sú chránené proti
vlhkosti a odolné voči UV žiareniu. Samoregulačné vykurovacie káble sa môžu jednoducho skrátiť na želanú veľkosť a okamžite použiť

 

VÝHODY VÝROBKU

+ Samoregulačný
+ Možnosť odrezania zo zvitku
+ Chránený voči vlhkosti
+ Odolnosť voči UV žiareniu, ozónu a poveternostným vplyvom

 

POMÔCKA NA VÝBER eTRACE-10

Sprievodný ohrev potrubia, ochrana proti mrazu pre priemyselné použitia, zachovanie teploty potrubí a nádrží

 

POMÔCKA NA VÝBER eTRACE-15

Sprievodný ohrev potrubia pre zachovanie teploty potrubí a nádrží, napr. v potravinárskom priemysle, odpadových potrubiach v kantínach a (veľko-)kuchyniach

 

POMÔCKA NA VÝBER eTRACE-25

Sprievodný ohrev potrubia, ochrana proti mrazu pre priemyselné použitia, zachovanie teploty potrubí a nádrží; Vykurovanie strešných odkvapov