Protimrazová ochrana

Pri výbere produktov od spoločnosti Etherma sa môžete spoľahnúť na 35-ročné skúseností s plánovaním, výrobou a zabudovaním elektrických vykurovacích systémov, vykurovaní voľných
plôch, strešných odkvapov, strešných plôch a sprievodných vykurovaní potrubí. Profitujte aj vy z týchto skúseností a využívajte naše rozsiahle servisné služby. Spoločnosť ETHERMA bezplatne sprevádza vaše projekty od plánovania na mieste, podpory pri vypísaní a vytváraní ponuky až po zákazkový servis. Za poplatok zabezpečí spoločnosť ETHERMA aj kompletné zabudovanie
zariadenia. Jedine elektrotechnické zapojenie musí vykonať príslušná elektrikárska firma realizujúca celý projekt. Voliteľný údržbársky servis zaručuje optimálnu prevádzku zariadenia a obsahuje ročnú kontrolu a optimalizáciu vykurovacieho zariadenie pre vykurovaciu sezónu. Takisto ponúka spoločnosť ETHERMA aj opravu a nájdenie chyby.

 

ZÁKLADOM JE PLÁNOVANIE
Na zabezpečenie funkcie a bezpečnosti vykurovania voľných plôch, strešných plôch, strešných odkvapov alebo sprievodného kúrenia potrubia je o.i. rozhodujúce stavebné a elektrotechnické plánovanie. Spoločnosť ETHERMA vám ponúka jedinečne rozmanitý sortiment a podporuje vás kedykoľvek pri plánovaní vášho individuálneho projektu.


PREHĽAD VAŠICH VÝHOD

  • Kvalitné materiály, technicky vysoko presahujúce požiadavky.
  • Všetky vykurovacie rohože a pásy sa vyrábajú pre každý projekt na mieru, aj pre zabudovanie do schodísk a podest.
  • Pripájacie káble vám pripravíme na mieru až po rozvádzač. Úplne odpadajú otravné práce s nadpajaním.
  • Plán pokládky s číslovaním vykurovacích rohoží uľahčuje pokládku
  • Presné elektrotechnické plánovanie a schémy zapojenia uľahčujú uvedenie do prevádzky.
  • Podpora pri zabudovaní. Odhad prevádzkových nákladov (na požiadavku)
  • Koordinácia s ostatnými remeslami
  • Plánovaná dodávka